کد مطلب: 50959 تعداد بازدید: ۴۹۳

گزارش تصویری بازدید ازمدرسه علمیه ریحانه النبی اهرم

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۶:۳۲
برنامه بازدید مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران استان از مدرسه علمیه ریحانه النبی اهرم در راستای اجرای برنامه هاو عملکردی انجام شد.


به گزارش روابط عمومی مدرسه علمیه ریحانه النبی(س) اهرم  برنامه بازدید مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران استان از مدرسه علمیه ریحانه النبی اهرم انجام شد.
 در راستای اجرای برنامه بازدید استانی  با حضور  مدیر حوزه های علمیه خواهران و سایر مسئولین قسمت های فرهنگی و خیرین و آموزش و غیره با حضور در این مدرسه انجام شد.