کد مطلب: 50539 تعداد بازدید: ۵۴۴

مسئول طرح صالحین سپاه امام علی اهرم؛

انسان محبوب خدایی در جامعه تاثیر حقیقی را خواهد گذاشت

چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۲۲:۱۲
مسئول طرح صالحین سپاه امام علی(ع) گفت:انسان باید هم محبوب زمینی و آسمانی را با هم دارا باشد تا بتواند به این وسیله در جامعه در مسیر الهی تاثیر گذار باشد.

به گزارش روابط عمومی مدرسه علمیه ریحانه النبی(س) اهرم حجت السلام حسن مهدی با اشاره به جایگا تقوا در زندگی فردی و جمعی انسان ها خاطر نشان کرد:انسان باید هم محبوب زمینی و آسمانی را با هم دارا باشد  تا بتواند به این وسیله در جامعه در مسیر الهی تاثیر گذار باشد.
حجت السلام مهدی در ادامه افزود: اگر انسان مشغول به محبوبیت های زمینی شود او را از محبوب  آسمانی  باز می دارد و محبوبیت های زمینی کار های خیری است که انسان را به خداوند می رساند.

وی بیان داشت: ما طلاب باید تلاش نمایم که همه محبوب آسمانی باشیم و هم زمینی تا بتوانیم در جامعه تاثیر گذار باشیم .

مسئول طرح صالحین سپاه امام علی(ع) اگر انسان ها خداوند را حبیب خود قرار دهند هم محبوب رزمین و آسمان خواهند شد و همه دوستی ها به خدا بر می گردد و غرب تلاش می کند زیبایی های اسلام  را با تفاسیر ناروای خود از بین ببرند .
حجت السلام مهدی اظهار داشت: جوانان ما امروز مشغول به خواسته های زمینی شده اند و در توسعه فرهنگی حوزه تفکر ما را از بین برده اند و هدف آنان تخریب اسلام است.