کد مطلب: 46878 تعداد بازدید: ۴۱۳

طلبه مدرسه علمیه ریحانه النبی اهرم

دلنوشته ای به مناسبت روز عرفه

پنجشنبه ۹ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۱۰:۲۵
زمزمه های عاشقی و بازعرفه، همان روزی که خداوند بی نهایت می بخشد ، همان روزی که خداوند بهترین ها را برای بنده اش مقدر می فرماید عرفه نیایش به درگاه خداوند است عرفه عفووبخشش است ودل را جلا دادن درزلالی دریای بی کران ورحمت واسعه باری تعالی است.

به گزارش روابط عمومی مدرسه علمیه ریحانه النبی(س) اهرم، اسما بحرانی دلنوشته ای به مناسبت روز عرفه نوشت؛ زمزمه های عاشقی و بازعرفه، همان روزی که خداوند بی نهایت می بخشد ، همان روزی که خداوند بهترین ها را برای  بنده اش مقدر می فرماید عرفه نیایش به درگاه خداوند است عرفه عفووبخشش است ودل را جلا دادن درزلالی دریای بی کران ورحمت واسعه باری تعالی است.

عرفه روز عظمت وبزرگی خداوند است وآنجایی که می گوییم ای مولای من! تویی که هدایت کردی تویی که گناهان را مستور ساختی .تویی که گناهان را آمرزیدی تویی که عذر گناهان را پذیرفتی .وحمد وثنا فقط مخصوص توست مولای من.تویی که اگر عصیان کنم ذره ای از عظمتت کم نخواهد شد واگر اطاعت وبندگی کنم چیزی به تو افزوده نخواهد شد.

تو بی نیاز مطلقی تو را چه نیاز به بنده این بنده است که هرآن نیاز به وجودت دارد و اگر وجود ندهی انسان مساوی است با عدم.عرفه روز اعتراف است آنجایی که بنده خود را در برابر خدواند متعال خوار وذلیل می بیند ومی گویید من آن بنده ام که بد کردم من همانم که خطا کردم من همانم که عصیان کردم ومن همانم که غفلت ورزیدم.

یا سیدی ومولای به راستی اگر کسی از خطاهایم باخبر بود آیا مانند تو با من رفتار میکرد و میبخشید ؟یا اینکه من را از خود میراندن؟وباز تو خطاهایم را ستر کردی وبا این همه خطا نعمتت هایت را ازمن دریغ نکردی.

عرفه روزی است که حسین (علیه السلام)از خیمه خود بیرون آمد تا با خدای خود مناجات کند .امروز عارفانه ترین و زیباترین زمزمه های هستی از آن حنجری برخاست که چندی نگذشت در روز عاشورا شمشیر برآن گذاشته شد ورگ های آن را بریدند حنجری که اینگونه زیبا با خالق خود رازو نیاز می کرد.سلام بر حسین وسلام برلبان خشکیده وعطشان حسین وسلام بر اولاد واصحاب حسین که جان ها را سیقل می دهد.

دانلود فایل