کد مطلب: 46800 تعداد بازدید: ۴۰۴

مدیر مدرسه علمیه ریحانه النبی؛

مدگرایی به شیوه های غلط آسیب زا است

سه شنبه ۷ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۰۸:۵۳
مدیر مدرسه علمیه ریحانه النبی(س) اهرم گفت: انسانها به طبع، ذاتا همیشه به دنبال تنوع و از یک رنگی بیزار بوده است لذا مدگرایی همیشه آسیب نیست بلکه به شیوه های غلط اسیب زا است.

به گزارش روابط عمومی مدرسه علمیه ریحانه النبی(س) اهرم، سلیمه بابایی نیا بیان داشت: انسانها به طبع، ذاتا همیشه به دنبال تنوع  و از یک رنگی بیزار بوده است لذا مدگرایی همیشه آسیب نیست بلکه به شیوه های غلط اسیب زا است و گاهی باعث تجارب و دستاوردهای بشری و تمدن و فرهنگ می شود.

 وی در ادامه افزود: در جوانعی که در چارجوب تفکر به مد نگاه می کنند فرق هست با جامعه ای که معنویت کمتری دارد و عواملی  چون تنوع طلبی که بیشتر جوانان درگیر آن هستند و رقابتها جلب توجه دیگران و همانندسازی  باعث ترویج مدگرایی شده است.

مدیر مدرسه علمیه ریحانه النبی(س)گفت:  دین اسلام با تاکیدات برآرایش بدن و صورت و لباس ارزش نظافت را بیان می کند و اگر مد و مدگرایی در قالب اسلام باشد هیچ مخالفت و منافاتی ندارد.

وی با تاکید به اینکه اگرمدگرایی پشت پا زدن به محدوده شرعی یا اخلاق اسلامی باشد تصریح کرد: اینگونه ساختار تحت عنوان مد که ترویجی از دشمن است اسلام جایگاهی برای آن نداردومسلما مدگرایی مصرف گرایی است.

بابایی بیان داشت:  با توجه به سود کلانی که در این راه بدست می آید انگیزه مصرف را در بین مردم تحریک می کنند و به عنوان مد ارائه داه می شود و متاسفانه در جامعه مصرف گرایی به اوج خود رسیده و در تمامی مراسمها و مجالس  چیزی جز مصرف گرایی  و تجملات دیده نمی شود و مصرف گرایی پدیده ای است که رشد تاریخی داشته و از دل سرمایه داران غربی به وجود آمده است.

سلیمه بابایی نیا اظهار داشت: مدگرایی متاثر از چندین جریان است که هدف دشمن  از ترویج مدگرایی بدست آوردن سودهای اقتصادی است که البته فرهنگ جامعه هم بی تقصیر نیست وفرهنگ عمومی و هنجارها و ارزش های حاکم بر جامعه باعث بروز مدگرایی می شود.

وی با بیان اینکه زنان چون  نیاز به خودنمایی و زیبایی را در درون خود از مردان بیشتر دارند زمینه ای برای مدگرایی را فراهم می کنند خاطر نشان کرد: گرایش زنان به مد و ترویج آن بیشتر است و رویکردهای مختلفی  قابل تبیین است و مدگرایی مسیری طراحی شده  و هدف گذاری شده از ناحیه دشمنان است در جنگ نرم برای زنان، همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند؛ به اعتقاد من گرایش به مدگرایی و تجمل بزرگترین عامل به انحراف کشاندن جامعه و انحراف زنان است.

دانلود فایل