کد مطلب: 46552 تعداد بازدید: ۶۹۴

به مناسبت آیین تشیع پیکر شهید گمنام در اهرم؛

گفتگو با مادر شهید مفقود الاثر حمید انبارکی

چهارشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۳۲:۴۷
مادر شهید حمید انبارکی آهنگ خروشان دلش به شوق دیدار فرزندش بی قرار است که فرزندش کدامین لاله آسمانی است و چشمان منتظرمادرشهید خودحرفها برای گفتن دارد وزبان حال اوبا شهید گمنام از انتظارش می گوید انتطاری که هرروزبرایش سالها می گذرد .

 به گزارش روابط عمومی مدرسه علمیه ریحانه النبی(س) اهرم، در گفتگویی با مادر شهید مریم جعفری بیان داشت: فرزندم  4تیر ماه در سال 67 مفقود الاثر در جزیره مجنون است و لحظات انتظارش مرا آرام قرار نیست و هر شهید گمنام فرزند من است و صدای فرزندم و دیدارش مرا به سال ها انتظار سیری ناپذیر است.

مادر شهید انبارکی با ناله فراغ فرزندش ادامه داد: فرزندم را بارضایت خودم وعشق به اهل بیت راهی جبهه حق کردم  و فرزندم به فعالیت در سنگرهای مساجد به شهادت می اندیشید وسرانجام آنگونه شد که آرزویش داشت.

وی با چشمانی اشک باران گفت: هرروز چشمانم به دراست که اوباز گردد واین فراغ جانسوز راخاتمه دهد هروقت خبرازتشیع شهید گمنامی آورده می شود دلم آشوب است وقتی به تشیع شهید گمنامی می روم او فرزند من است که بی نام ونشان باز گشته تمام وجودم راسیقل می دهد تمام اشکهایی که درفراغش ریخته ام تازه می شود.

چشمان منتظر و اشک باران مادر شهید را از تصاویر حکایت از دلتنگی مادر است سخن گفتن مادر با شهیدش لاله گمنام  تاب توانش را ندارد و سکوتش نشان از شرمندگی جشمان گریان مادر است و این شوق دیدار است که او را به دیدار فرزند به قامت مادر توان داده است.

دانلود فایل