کد مطلب: 41972 تعداد بازدید: ۴۳۵

اردوی دو روزه طلاب و کادر مدرسه علمیه ریحانه النبی اهرم به شیراز

اردوی دو روزه طلاب و کارکنان مدرسه علمیه ریحانه النبی اهرم در شیراز برگزار شد

شنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۴۶:۵۳
اردوی زیارتی ـ سیاحتی دو روزه برون شهری به منظور تقویت روحیه و انگیزه طلاب با حضور کارکنان و یلاب مدرسه علمیه ریحانه النبی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مدرسه علمیه ریحانه النبی اهرم ، تعدادی از طلاب و کارکنان به اردوی  شیرازاعزام شدند.